Vereniging

De vereniging Vrienden Natuurtuinen Jekerdal is op 25 november 2014 officieel opgericht.

Het doel van onze vereniging is om samen met het CNME, eigenaar van de Natuurtuinen Jekerdal, voor de inrichting en onderhoud van deze tuinen te zorgen en de betrokkenheid van onze leden bij de Natuurtuinen te bevorderen.
Ook willen we meer bekendheid aan de Natuurtuinen Jekerdal geven door het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten.

Het bestuur van de Vrienden Natuurtuinen Jekerdal