Evenementen

31
jan

ALV terugblik

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is door onze voorzitter teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar van onze VNJ.

2013/2014   Werkgroep Natuurtuinen met o.a. Huub, Ruth en Yvonne.

In de loop van 2014 voorlopig bestuur voor de vereniging zoeken:
Wilbert en Betty; Annette, Ton en Joke.

25-11-2014   Oprichting Vereniging, getekend bij de notaris.

27-11-2014  Oprichtingsvergadering voor alle vrijwilligers;
Samenwerkingsovereenkomst met CNME getekend.

15-01-2015  Eerste Algemene Ledenvergadering

In het eerste verenigingsjaar wordt een wedstrijd uitgeschreven onder de leden om een logo te ontwerpen. Hermie wint. We richten werkgroepen op om het werk in de Natuurtuinen overzichtelijk te maken en om een grote mate van zelfstandigheid na te streven.

We werken aan het vertrouwen tussen CNME en de vereniging door open te communiceren en regelmatig te overleggen. Hierbij hebben Lara en Yvonne een belangrijke rol gespeeld.

In de afgelopen 5 jaar zijn er diverse wisselingen geweest in personen en taken van CNME medewerkers in de Natuurtuinen. In februari 2017 nam Yvonne afscheid. Zij was jarenlang de organisatorische en inhoudelijke verantwoordelijke voor alles wat zich in de Natuurtuinen afspeelde. Voor de vrijwilligers was zij van grote betekenis.

Door personele wisselingen en taakveranderingen ontstond er soms onrust. In de kas zijn er vele opruim en reorganisatie acties geweest. De laatste grote actie werd in 2019 afgerond als voorbereiding op de verbouwingsplannen. Op al die momenten heeft de Vereniging zich extra ingezet om de belangen van de vrijwilligers te behartigen en te verduidelijken.

Goede communicatie is steeds een belangrijk onderwerp geweest.

2019

In het afgelopen jaar hebben enkele belangrijke gebeurtenissen plaatsgehad. Allereerst noemen we het tekenen van het Addendum, een aanhangsel bij de samenwerkingsovereenkomst tussen VNJ en CNME, dat handelt over de jaarlijkse donatie van het CNME aan de VNJ vanwege de opbrengst van de Natuurtuinen. Vervolgens hebben we afscheid genomen van Lara als directeur van het CNME en hebben we kennisgemaakt met Anouk, de nieuwe directeur sinds 15 september. Een van de eerste positieve acties die ze in gang heeft gezet is dat de Natuurtuinen voor 2020 een budget is toegekend, nadat de VNJ op haar verzoek een lijst van noodzakelijkheden en wensen heeft aangeleverd.

2020

De toekomst van de Natuurtuinen is ongewis. Er zijn verbouwplannen maar de vraag is of er dit jaar gestart gaat worden. Ook dit jaar moeten we alert blijven op een goede communicatie; zowel onderling (dus binnen de VNJ) als met het CNME.

We houden vertrouwen in het CNME en we blijven ons al vrijwilligers gezamenlijk inzetten voor de Natuurtuinen.

Als Bestuur zijn we aan vernieuwing toe, maar daarover straks meer!

Een goede vergadering allemaal en blijf tot het eind, want…… verrassing!

About Beheer VNJ

Leave a Reply