Wilde plantentuin

In 2023 staan in de wilde plantentuin ongeveer 290 verschillende soorten planten. Ze staan in een lijst: Klik hier om de lijst te bekijken.

Foto archief

Sinds een aantal jaren worden foto’s van bloeiende wilde planten in de Natuurtuinen verzameld. Dit archief is geactualiseerd. De planten zijn per maand waarin ze bloeien bij elkaar gezet. Onder elke foto staat de naam van de plant. Is de plant dit jaar niet aangetroffen dan staat de foto aan het eind van de maandserie èn voorzien van een (-). De planten die op de Rode Lijst staan (= zeer zeldzaam zijn), zijn gemarkeerd met de letters RL.